Украинская Баннерная Сеть
Головна » Файли » Книги » Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник Сопко В.В. 2006
[ · Викачати видалено () ] 07.10.2010, 15:52
ЗМІСТ
Частина 1. Основи бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
Розділ 1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
1.1. Бухгалтерський облік як інформаційна система управ¬ління підприємством
1.2. Сутнісна характеристика терміна «бухгалтерський облік»
Розділ 2. Предметна сутність бухгалтерського обліку
2.1. Економіко-правові передумови визначення предметної сутності бухгалтерського обліку
2.2. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його деталізація на об’єкти управління
2.3. Межа в якій бухгалтерський облік відображає свій предмет. Принцип автономності
2.4. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єкті управління
2.5. Фінансова класифікація господарських фактів — явищ і процесів — в управлінні
Розділ 3. Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні
3.1. Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку
3.2. Користувачі та їхні вимоги до облікової інформації про господарство, його стан і зміни стану
3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні, прийняті у міжнародній практиці
3.4. Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в управлінні
Розділ 4. Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
4.1. Загальні положення
4.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як процесу
Частина 2. Бухгалтерський фінансовий облік в управлінні підприємством
Розділ 5. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку
5.1. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку на основі загальноприйнятих принципів
5.2. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством
Розділ 6. Облік в управлінні пасивом — власністю (капіталом засновників та учасників господарського процесу)
6.1. Загальна побудова обліку пасиву (капіталу)
6.2. Побудова обліку власного капіталу (власності засновників)
6.3. Побудова обліку залученої чужої власності (чужого капіталу): зобов’язань за контрактом
6.4. Облік тимчасово залученого суспільного капіталу до проведення розрахунків
Розділ 7. Облік в управлінні активами підприємства
7.1. Загальна побудова обліку активів
7.2. Облік валюти, її еквівалентів і валютних операцій
7.3. Облік цінних паперів
7.4. Облік трудових ресурсів, їх використання і розрахункових операцій з оплати праці
7.5. Облік розрахункових операцій
7.6. Облік запасів діяльності.
7.7. Облік засобів праці
7.8. Облік нематеріальних активів
Розділ 8. Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності
8.1. Загальна побудова обліку затрат, доходів і фінансових результатів діяльності
8.2. Облік затрат, доходів і результатів операційної діяльності
8.3. Облік затрат, доходів і результатів виробничої діяльності
8.4. Облік затрат комерційної діяльності
8.5. Облік доходів (виручки, виторгу) і визначення фінансових результатів
8.6. Облік фінансових результатів діяльності
8.7. Облік затрат, доходів і фінансових результатів від неопераційної діяльності та надзвичайних подій
Частина 3. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг) в управлінні підприємством (загальна методологія)
Розділ 9. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку
9.1. Сутнісна характеристика внутрішньогосподарського обліку
9.2. Визначення центрів затрат і центрів відповідальності
9.3. Поглиблена класифікація затрат для побудови внутрішньогосподарського обліку
Розділ 10. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова
внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво
10.1. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво
10.2. Системи та варіанти побудови внутрішньогосподарського обліку затрат
10.3. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку затрат і визначення собівартості продукції
Розділ 11. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції
11.1. Сутність та основи побудови
11.2. Варіанти простого нагромадження затрат
11.3. Нормативний метод обліку затрат (стандарт-кост)
Розділ 12. Внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом неповних затрат у собівартості продукції
12.1. Сутність та основи побудови
12.2. Особливості обліку виробничого процесу за методом неповних затрат
12.3. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності за методом простого нагромадження затрат
12.4. Облік затрат виробничої діяльності за методом неповних затрат за системою нормативного контролю
Розділ 13. Побудова змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат
13.1 Побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на основі обліку повних затрат
13.2. Побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на основі обліку неповних затрат
Частина 4. Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством
Розділ 14. Бухгалтерська фінансова звітність: основи побудови та аналізу
14.1. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства, сутність і значення
14.2. Види звітності
14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту
Розділ 15. Вимоги та організаційне забезпечення фінансової звітності
15.1. Вимоги до звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
15.6. Методика складання звіту про власний капітал (форма № 4)
15.7. Методика складання пояснювальної записки (приміток) до бухгалтерського фінансового звіту (форма № 5)
15.8. Методика розкриття інформації у примітках до фінансових звітів
15.9. Методика і техніка виправляння помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці
Розділ 16. Аналіз фінансової звітності. Використання її показників в управлінні підприємством
16.1. Загальні положення
16.2. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства
Додатки
Категорія: Бухгалтерський облік | Додав: Pavlion
Переглядів: 580 | Завантажень: 205 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
  1. Цитатник Рунета