Украинская Баннерная Сеть
Головна » Файли » Книги » Фінанси

Василик О.Д. Теорія фінансів:Підручник.—К.:НІОС—2000
[ · Викачати видалено () ] 27.09.2010, 02:35
ЗМІСТ
Передмова ........................................ З
Розділ 1. Економічна природа і призначення фінансів
1.1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. ... 4
1.2. Фінанси в економічній системі держави .............. 9
1.3. Призначення та роль фінансів. .................... 11
1.4. Взаємозв'язок фінансів з іншими елементами економічної системи. ........................... 15
Розділ 2. Фінансова система
2.1. Теоретичні основи побудови фінансової системи ....... 20
2.2. Структура фінансової системи ..................... 22
2.3. Правові та організаційні основи фінансової системи. .... 26
2.4. Вплив фінансової системи на темпи та пропорції розвитку економіки ...................... 29
Розділ 3. Фінансова наука
3.1. Історичний аспект становлення га розвитку фінансової науки .............................. 38
3.2. Предмет і метод фінансової науки .................. 43
3.3. Розвиток фінансової науки в Росії. ................. 46
3.4. Розвиток фінансової науки в Україні................ 50
3.5. Сучасна світова наукова фінансова думка. ............ 53
Розділ 4. Фінансова політика і фінансова безпека
4.1. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави . . 57
4.2. Завдання і принципи фінансової політики ............ 59
4.3. Форми і методи реалізації фінансової політики. ........ 61
4.4. Фінансова безпека держави ....................... 64
4.5. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави........ 69
4.6. Сучасна фінансова криза в Україні та шляхи її локалізації. . 72
Розділ 5. Фінансові ресурси
5.1. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів. .... 75
5.2. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів ..................... 77
5.3. Склад і структура фінансових ресурсів в економіці держави............................ 81
5.4. Баланс фінансових ресурсів і витрат у державі ......... 85
408
Розділ 6. Фінансовий механізм
6.1. Призначення і роль фінансового механізму. .......... 102
6.2. Склад і структура фінансового механізму ............ 104
6.3. Фінансові показники .......................... 105
6.4. Використання фінансового механізму для активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту. .................................. 109
Розділ 7. Фінансове планування й прогнозування
7.1. Зміст і принципи фінансового планування ........... 115
7.2. Система фінансових планів ...................... 121
7.3. Зведене фінансове планування. ................... 123
7.4. Фінансові баланси в економічній системі держави ..... 126
7.5. Баланс фінансових ресурсів і витрат регіонів ......... 134
Розділ 8. Державні фінанси
8.1. Система державних фінансів ..................... 141
8.2. Призначення і роль державних фінансів. ............ 144
8.3. Правові й організаційні засади державних фінансів. .... 148
8.4. Становлення та розвиток державних фінансів України . . 151
Розділ 9. Бюджет і бюджетна система
9.1. Бюджет в економічній системі держави ............. 155
9.2. Бюджетна система. ............................ 158
9.3. Бюджет у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі .................... 160
9.4. Бюджетний дефіцит. ........................... 169
9.5. Бюджетна система України й напрями вдосконалення бюджетного процесу .......... 171
Розділ 10. Місцеві фінанси
10.1. Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів ............................ 176
10.2. Місцеві бюджети — основа місцевих фінансів в Україні . . 180
10.3. Доходи й видатки місцевих бюджетів України........ 185
10.4. Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення діяльності місцевого самоврядування .... 190
10.5. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні............... 192
Розділ 11. Податки й податкові системи
11.1. Передумови виникнення і розвитку податків. ........ 197
409
11. 2. Наука про податки як складова фінансової науки ..... 200
11.3. Економічна сутність податків та їхнє призначення. .... 204
11.4. Сучасні податкові системи зарубіжних країн ......... 220
11.5. Становлення та розвиток податкової системи України ............................. 229
Розділ 12. Фінанси підприємницьких структур
12.1- Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур...................... 237
12.2. Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності та видів діяльності........... 242
12.3. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів ............................. 243
12.4. Фінансовий аспект формування і використання обігових коштів. ............................. 246
12 5. Фінансове плануванн-я й прогнозування на підприємствах. ............................ 250
Розділ 13. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення
13.1. Система централізованих фондів цільового призначення. . 255
13.2. Пенсійний фонд ............................. 257
13.3. Фонд соціального страхування ................... 259
13.4. Фонд сприяння зайнятості населення .............. 2б2
13.5. Фонд сприяння конверсії. ...................... 2б3
13.6. Державний інноваційний фонд. .................. 2б5
13.7. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування. . 266
Розділ 14. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення
14.1. Економічна природа і призначення соціальних гарантій. . 268
14.2. Види й форми соціальних гарантій................ 271
14.3. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій. . 274
14.4. Становлення й розвиток системи соціальних гарантій в Україні. .......................... 282
Розділ 15. Страхові й резервні фонди фінансових ресурсів
15.1. Економічна природа і суть страхування. ............ 287
15.2. Ринок страхових послуг ........................ 292
15.3. Фінансові аспекти соціального страхування. .....,,.. 295
15.4. Система страхування в Україні................... 298
15.5. Фінансові резерви ............................ 300
410
Розділ 16. Державний кредит і державний борг
16.1. Економічна сутність і роль державного кредиту. ...... 304
16.2. Структура державного боргу та механізм його формування............................. 307
16.3. Управління державним боргом і його обслуговування . . 310
16.4. Державний борг України та механізм його обслуговування .......................... 313
16.5. Вплив державного боргу на фінансове становище держави ........................... 316
Розділ 17. Фінансовий ринок
17.1. Призначення і структура фінансового ринку ......... 319
17.2. Валютний ринок і валютні операції ............... 322
17.3. Ринок кредитних ресурсів ...................... 325
17.4. Ринок цінних паперів ......................... 327
17,5- Ринок фінансових послуг. ...................... 337
Розділ 18. Фінансовий контроль
18.1. Зміст і призначення фінансового контролю. ......... 342
!8.2. Організація й методи фінансового контролю. ........ 343
Розділ 19. Фінансовий менеджмент
19.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту ........ 353
19.2. Менеджмент державних фінансів ....,,....,,....- 355
19.3. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур . . . 358
19.4. Податковий менеджмент ....................... 361
Розділ 20. Міжнародні фінанси
20.1. Економічна природа й призначення міжнародних фінансів ......................... 367
20.2. Міжнародні фінансові інститути. ................. 369
20.3. Міжнародний фінансовий ринок ................. 372
Словник економічних термінів ......................... 377
Література ...................................... 405
411
Категорія: Фінанси | Додав: Pavlion
Переглядів: 1347 | Завантажень: 223 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
  1. Цитатник Рунета